Vereniging Scouting Fivelgroep Eemsmond

Het hoogste orgaan binnen de verening is de groepsraad. In de groepsraad hebben alle leiding, de bestuursleden, de ledenvertegenwoordigers en de materiaalmeester zitting. De groepsraad komt eens in de 2 maand bijelkaar
De vereniging word geleid door een bestuur
Het bestuur bestaat uit:
    • De voorzitter: Zit de vergaderingen voor en is het aanspreekpunt voor buitenaf.
    • De secretaris: Notuleert de vergaderingen zorgt voor de communicatie naar leden en houd de leden administratie bij.   
    • De groepspenningmeester: Beheert de financiën van de speltakken.
    • De groepsbegeleider(s): Draagt zorg voor het reilen en zeilen binnen de groep en de speltakken. 

 

G-NQ4RWQZHZC