De hoogte van de contributie bedraagt:

 

Bevers € 68,75 per half jaar
Welpen € 68,75 per half jaar
Dolfijnen € 68,75 per half jaar
Scouts € 68,75 per half jaar
Zeeverkenners € 86,25 per half jaar
Wildevaart € 86,25 per half jaar
Rowans / Sherpa's € 63,75 per half jaar
Stam € 68,75 per half jaar

 

 De hoogte van de contributie kan veranderen. De bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld in december 2023 en gelden vanaf januari 2024. Aan deze bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Betalingsvoorwaarden

  • De penningmeester van het Stichtingsbestuur zorgt voor de contributie-inning.
  • Betaling per kas en/of via de speltak leiding is niet toegestaan.
  • De contributie kan alleen worden betaald via de daarvoor bestemde betaallink in de factuur, via een eigen overschrijving of via een periodieke overboeking die men zelf instelt bij zijn/haar bank.
  • De contributie wordt geïnd per maand of per half jaar. Indien men per maand betaalt dan is dat altijd via een periodieke overboeking die men zelf instelt bij zijn/haar bank.
  • Als men per half jaar betaalt, dient men dit binnen 1 maand te voldoen. Indien dit niet het geval is, is er sprake van een contributieachterstand.
  • Bij een contributieachterstand stuurt de penningmeester een herinnering met een nieuwe betalingstermijn.
  • Wanneer de herinnering geen resultaat oplevert stuurt de penningmeester een aanmaning met een uiterlijke betalingsdatum. Daarbij wordt vermeld dat wanneer er binnen de gestelde termijn geen betaling is gedaan de factuur uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
  • Zolang de betalingsachterstand niet voldaan is, blijft deze opeisbaar en kan de betreffende persoon niet opnieuw lid worden van of deelnemen aan activiteiten van de groep.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van een half jaar.

--

 

G-NQ4RWQZHZC