Deelname aan activiteiten door Fivelgroep leden

Bij deelname aan een activiteit, zoals een groot kamp van scoutinggroep ‘Fivelgroep Eemsmond Delfzijl’, dient men zelf een reisverzekering af te sluiten. De deelname is op eigen risico en bij ongelukken zal eerst aanspraak op de eigen WA-verzekering gedaan moeten worden. Ook dient men zelf, indien gewenst, voor een annuleringsverzekering te zorgen.  Grote activiteiten kosten gewoonlijk veel geld. Er zijn enkele regels opgesteld om de betaling in goede banen te leiden.  Voor alle activiteiten geldt het volgende:

  • Een geringe aanbetaling dient gedaan te worden om de opgave definitief te maken. Dit is 10% van het gehele bedrag, tenzij anders vermeld in de opgave brief.

  • Een tweede betalingstermijn zal ingesteld worden indien de Fivelgroep een aanbetaling aan het evenement moet doen vóór aanvang van deze activiteit.

  • Het volledige bedrag moet op een vooraf vastgestelde en aangegeven sluitingsdatum betaald zijn. Dit is op zijn laatst de aanvangsdatum van de activiteit.

  • Bij afmelden na sluitingsdatum, of bij het niet komen opdagen, blijft men de minimaal gemaakte kosten verschuldigd. Dit kan oplopen tot 100% van het gehele bedrag. Dit bedrag wordt door het groepsbestuur bepaald. 

Dit bedrag moet binnen 3 maanden na de activiteit betaald zijn aan de Fivelgroep. Wanneer men hieraan niet voldaan heeft, zal het desbetreffende lid worden uitgeschreven .

 

G-NQ4RWQZHZC